Ontwerp

Het leescomfort van de lezer wordt bepaald door de harmonie tussen tekst en opmaak. Daarbij is voeling met teksten heel belangrijk. Het gaat erom hoe informatie, ideeën en verhalen naar de lezing worden gecommuniceerd. Een boek is immers een heel persoonlijk project van de auteur. Vanuit dit perspectief creëren we een ontwerp.

 

Opmaak

Opmaak is in feite de concrete uitvoering van het ontwerp. We koppelen het manuscript (tekstfile) aan het te volgen ontwerp. Vervolgens wordt de lay-out gemaakt. Complexe opmaken (bv. wetenschappelijke uitgaven) hebben vaak meer tekststructuren zoals:

  • indeling met veel subniveaus en citaten
  • tekst met vertaling ernaast in kolommen
  • illustraties, tabellen en diagrammen
  • voetnoten en registers
  • dubbele kritische apparaten bij bv. Latijnse en Griekse edities
  • etc.

Er kan ook gewerkt worden met gegevens vanuit een database. Dit is een complexe opmaak die via codering (gestructureerde input) tot stand komt (bv. een naslagwerk).

“Boekarchitectuur” is de kunst om inhoud en vorm op elkaar af te stemmen.